Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej... Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Barwy

Barwy:
- odgrywają w naszym życiu niezwykle ważną rolę, wpływają na nasze samopoczucie,
- wywołują odpowiedni nastrój,
- pobudzają , uspakajają, inspirują,
- zestawienia barwne w życiu codziennym są niezwykle ważne, bowiem działają na nasz system nerwowy i wpływają na nasz stan psychiczny.
Podobnie barwy oddziaływają na dzieci, a można by rzec, że jeszcze silnej niż na dorosłych, bowiem zadaniem ich jest kształtowanie wrażliwości zmysłowej przyniesionej przez dziecko na świat. Ta wrażliwość to zdolność odbierania wrażeń ze świata zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą określonych zmysłów : wzrokowych, dotykowych, słuchowych, węchowych itp. Wrażliwość zmysłowa jest uwarunkowana zdrowymi, sprawnie funkcjonującymi zmysłami. Tę wrażliwość na struktury plastyczne o charakterze artystycznym i walory estetyczne otoczenia kształtuje się pod wpływem środowiska społecznego, a ściślej pod wpływem ogromu bodźców, z którymi spotyka się dziecko. Ważne zatem, by dostarczać dziecku takich bodźców, które będą służyły rozwojowi wszystkich zmysłów i będą kształtowały pożądaną wrażliwość estetyczną.

psycholog
mgr Barbara Kozłowska

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz